I en miniundersökning bland medlemmar i Facebookgruppen Naturfotomagasinet som jag är administratör över har en omröstning visat att helst av allt fotograferar medlemmarna i gruppen landskap på 59 röster.

Andra alternativ blir det tätare omkring. Efter landskap kommer Makro (37 röster) tätt följd av fåglar på 33 röster och däggdjur på 28 röster.

Efter däggdjur kommer intima landskap, insekter, annat och på sista plats, människor i naturen.

”Att det är just landskap och följt av makro som är det populäraste att fotografera känns helt naturligt”.

Skägglav i low-key.

Även om omröstning var småskalig så ger den ändå en bild av de naturfotointresserade, cirka 3000 medlemmarnas intresse och vad de väljer att rikta sina kameror emot.

Att det är just landskap följt av makro som är det populäraste att fotografera känns helt naturligt. Landskap att fotografera finns i princip överallt och de varken flyger eller springer bort. Makro likaså, när det kommer till motiv där blommor verkar stå för huvuddelen av makrofotograferingen.

Att fåglar kommer högt upp i listan är inte heller så konstigt. Många naturfotografer tycker om fåglar och det är ofta som naturfotografin bottnar i ett ornitologiskt intresse. Däggdjur duggar tätt därefter.

Lite förvånande är att intima landskap har kommit så långt ner i listan. Det kan givetvis också ha att göra med att alla inte är bekanta med begreppet intima landskap.

Därefter kommer insekter, annat och sista människor i naturen. Jag trodde att insekter skulle komma längre upp men hade däremot en aning om att annat och människor i naturen inte skulle få så mycket röster.

Tack till alla er som röstade och ni som har läst igenom resultatet.