Ekoturism.

Visste du att en femtedel av världens alla däggdjur är utrotningshotade? Detta flaggade IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) om 2018. Visste du också att den pågående utrotningen av våra olika arter går uppskattningsvis 1000 gånger snabbare idag än innan människan på olika sätt började exploatera naturen och naturmiljöer?

Det här är siffror som är akuta och djupt skrämmande. Jag tror och hoppas att vi som naturfotografer kan göra skillnad. Detta genom att belysa problemet, presentera djuren till världen i bild, video, text och ljud samt genom att bedriva ekoturism som är så viktig för lokalbefolkningen som bor i de utsatta områdena.

Jag försöker alltid att arrangera mina fotoresor i en anda av ekoturism. Ekoturism är en mycket viktig del i min verksamhet. Att värna om en hållbar turism är att se till inte enbart de miljömässiga aspekterna utan också till sociala och ekonomiska konsekvenser.

Framförallt handlar ekoturism om att ge tillbaka till lokalbefolkningen, värna om deras intresse för naturen och hjälpa till i den allra största mån som är möjligt.

Att bedriva ekoturism är en långsiktig process där de negativa aspekterna med exempelvis flygens utsläpp måste jämföras med den nytta den gör för destinationens lokalbefolkning i det långa loppet. Fotoresan bidrar till att stödja befolkningen på den specifika destinationen ekonomiskt, som i sin tur kommer att värna om naturen och miljön som är ett resultat av deras inkomst. På detta sätt hjälper vårt resande i naturfotografins tecken till med att utveckla, förnya och skydda dessa länders naturmiljöer.

Det kan låta enkelt att bedriva ekoturism men frågan är mycket mer invecklad än vad det kanske låter. Det handlar inte bara om en hållbar turism utan i periferin också om en hållbar utveckling. Vi kan alla hjälpas åt för att göra vår värld lite bättre och minska naturpåverkan i utsatta områden.

  • Jag arbetar med lokala företag och guider.
  • Jag försöker i den mån det är möjligt att boka ekovänliga boenden.
  • Jag försöker alltid i den mån som är möjligt granska mina boenden innan bokning för att verifiera att det ”känns bra” (miljöcertifiering, ekocamp, arbetsförhållanden m.m.).
  •  Jag stödjer lokala restauranger och lokala mindre butiker istället för storkedjor.