Jag har funderat över vad som händer i min hjärna när jag letar naturmotiv. Ibland så hittar jag mycket att fotografera och andra gånger får jag kämpa desto mera för att hitta säkra kompositioner och uttryckssätt. Jag vill diskutera detta och delar in hjärnans olika lägen i 3 steg, kanske känner du igen dig. Observera att detta inte har någon vetenskaplig kontext utan är bara tankar och frågor som jag själv ställt mig utifrån min egen erfarenhet.