Fröstad Naturfoto erbjuder dig, som du säkert redan vet workshops och kurser samt fotoresor. Men vad är egentligen skillnaden mellan en workshop och en kurs?

Det kan vara förbryllande att boka en naturfotoupplevelse då framförallt workshop och kurs ofta blandas ihop. Vet du vad du faktiskt kommer att uppleva eller lära dig beroende på vad du väljer?

Vad är skillnaden mellan en workshop och en kurs?

Det kanske största frågetecknet är skillnaden mellan en workshop och en kurs. Fröstad Naturfotos workshops är många och de hålls främst inom Sverige. Mina kurser är enbart koncentrerade kring Fröstad gård och kurslokal/galleri Flygeln samt naturen i omnejd.

Skillnaden på en workshop och en kurs.

Även om många blandar ihop workshops och kurser skiljer de sig ifrån varandra. 

Workshops.

En workshop är en naturfotoupplevelse som utspelar sig i naturen och delvis också eventuellt i ett “klassrum”. En workshop kan i sin enkelhet översättas till att vara en tankeverkstad där du som deltagare skapar innehållet genom din fotografering. En workshop leds av en workshopsledare (jag, Niklas Virsen), men är inte lika bunden till ett resultat som en kurs är.

På mina workshopar är mitt främsta mål att ge dig fotoinspiration och vägledning till att skapa bättre naturbilder, dock utan “tvinga” på dig några arbetsuppgifter. I en workshop är gränsen för vad som är utbildning och vad som är inspiration flytande mellan olika individer och grupper. En workshop är alltid friare än en kurs men är givetvis avgörande av deltagarnas aktivitet och engagemang.

Kurser på Fröstad Naturfoto.

Mina kurser har klara mål och är mer målinriktade än en workshop.

Kurser.

Fröstad Naturfotos kurser hålls på Fröstad gård utanför Mantorp, Östergötland. Här sker utbildning både i teori och praktik i kurslokal Flygeln samt i naturen med omnejd. En kurs är till skillnad från en workshop utbildning med klara uppsatta mål. Detta för att du ska koncentrera dig på att själv lära dig så mycket som möjligt av kursen som du ska gå.

I slutet av mina kurser (och även fortlöpande under kursen) har jag ofta en examination på kursen där du får arbeta fristående under handledning. Detta har visat sig vara extra  bra för att du ska ha möjlighet att lära dig så mycket som möjligt under kursens gång.

Sammanfattning, vad är skillnaden på en workshop & en kurs.

Workshop.

  • Är en tankeverkstad.
  • Inte lika bunden till ett resultat som en kurs.
  • Utbildning och vad som är inspiration är flytande mellan olika individer och grupper

Kurs.

  • Utbildning i teori och praktik.
  • En utbildning med klara uppsatta mål.
  • Innehåller ofta en examination.
[cp_slide_in display="inline" id="cp_id_e3abb"][/cp_slide_in]