Guldmarkattan är en primat som lever i ett begränsat område i Virungabergen mellan Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa. Jag har haft möjligheten att fotografera den här fantastiska markattan i Virungabergen i Mgahinga national park i sydvästra Uganda. Guldmarkattan har fått sitt namn efter sin päls som på delar av den är just gyllende. Den lever på höjder mellan cirka 2500 och 3550 meter över havet. På den här höjden tar vildväxande bambu över. Bambu utgör också guldmarkattans huvudsakliga föda.

Av alla de primater som vi söker efter är guldmarkattan den svåraste på grund av två anledningar, den rör sig väldigt snabbt och befinner sig på höjder över både bergsgorillor och schimpanser. Att till slut efter några timmars vandring -mestadels uppför få se dessa vackra guldprydda primater i den täta och vackra regnskogen är något alldeles speciellt. Mgahinga nationalpark gör verkligen skäl för sin slogan ”The nationalpark where silver meets gold”. Detta eftersom nationalparken inrymmer både bergsgorillor och guldmarkatta.

Det vetenskapliga namnet på guldmarkatta är Cercopithecus kandti. Guldmarkattan är rödlistad och klassas som starkt hotad. Trots att den lever i en skyddad nationalpark så är skogsavverkning och biotopförstörelse ett ständigt hot mot denna endemiska art. Det är här Fröstad Naturfotos ekoturism kan hjälpa till att skydda guldmarkattan i dessa områden.

? 3 snabba fakta om guldmarkatta.

  • Lever endemiskt i Virungabergen mellan Rwanda, Uganda & Kongo-Kinshasa.
  • Guldmarkattan livnär sig främst på bambu.
  • Sitt namn har guldmarkattan fått från sin delvis gyllene päls.

Vill du följa med & fotografera bland annat guldmarkatta i Uganda 2021. Jag anordnar en magisk resa till sydvästra delarna av Uganda där vi bland annat kommer att fotografera bergsgorillor, schimpanser & guldmarkatta.

Fotoresor & workshops rakt ner i din brevlåda.

Prenumerera på nyhetsbrevet & få gratis fotoinspiration varje vecka en gratis e-bok med tips & råd.
Prenumerera nu.
Du kan när som helst avsluta din prenumeration.
Click Me