I det här avsnittet berättar jag om vikten av att skapa berättelser av sina bilder. Istället för att bara tänka en enskild bild är det viktigt att förankra flera bilder för att bygga upp en berättelse. Detta är något som är helt nödvändigt om du arbetar med exempelvis böcker, föreläsningar, presentationer eller mer. Ofta är det den enskilda bilden som får mycket uppmärksamhet på exempelvis sociala medier. I den här videon berättar jag om mina tankar kring att skapa berättelser med bilder & text.