Den här bilden, som visar en lejonhane och en lejonunge, är fotograferad i Uganda – Queen Elizabeth National Park. Jag tycker att mötet mellan de båda lejonen är mäktigt och utmanar betraktaren. Den rytande lejonhanen kan tolkas på många olika sätt. Är den där för att skydda lejonungen som tittar beundransvärt upp på lejonhanen?

Klicka på bilden för större format..

Gör en intressanmälan för lejonparadiset i Masai Mara, Kenya.

Masai Mara är känt för sin stora population av lejon. Här finns även en rik population av gepard och leopard. Med andra ord är Masai Mara viltreservatet för dig som älskar de stora kattdjuren och vem gör inte det? I ett område nära gränsen av Tanzania som kallas för ”Black Rock area” har en mycket stor koncentration av lejon. Här kan vi se lejoninnor med sina ungar och lejonhannar. Här domineras landskapet av svarta klippor, som namnet antyder med småvuxet buskage med mer öppen savann som granne. En perfekt miljö för lejonet som här helt dominerar området. Men detta är bara en av de stora lejonfamiljer som har Masai Mara som sitt hem.