Integritetspolicy.

Från och med den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, vilket innebär att Personuppgiftslagen (PuL) inte längre gäller.

Jag lägger stor vikt vid att säkerställa att dina personuppgifter (som enligt den nya lagen GDPR inkluderar e-postadress, IP-adress, adress, bilder och ljudupptagningar) lagras på ett säkert sätt och inte hamnar i orätta händer. Det är alltid viktigt att vara vaksam när du lämnar ut personuppgifter på internet till webbplatser som inte har en integritetspolicy eller cookiepolicy. Du kan läsa mer om min integritetspolicy nedan.

Fröstad Naturfotos behandling av personuppgifter.

Fröstad Naturfoto är ansvarig för dina personuppgifter. Exempelvis behandlar Fröstad Naturfoto dina personuppgifter för att kunna administrera fotoresor, workshops samt utskick av nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas av Fröstad Naturfoto är den information som du lämnar ifrån dig när du exempelvis anmäler dig till en fotoresa, workshop eller till en kurs samt till nyhetsbrevet. Denna information samlas in från dig direkt, eller på ett sätt som du har samtyckt till.

Bokning av Fotoresor, workshops & kurser.

De personuppgifter som behandlas vid bokning av fotoresa, workshop eller kurs används till administration. I detta ingår kontaktuppgifter och fakturainformation, som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-post. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med registreringen. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs eller så länge de krävs enligt lag.

Köp av fysiska eller digitala produkter.

De personuppgifter som behandlas vid administration av beställningar från butiken (både fysiska produkter & digitala produkter) är kontakt och fakturainformation, som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-post. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställning i butiken. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs eller så länge det krävs enligt lag.

Nyhetsbrev.

De personuppgifter som behandlas vid anmälan till nyhetsbrev är namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Personuppgifterna behandlas tills du begär utträde från nyhetsbrevet.

Fröstad naturfoto använder Get a newsletter som hanterar nyhetsbrev och prenumerationer. Genom att skicka in din e-post till nyhetsbrevet godkänner du samtidigt att din e-post skickas till Get a newsletter för behandling. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på avsluta prenumeration längst ner i varje mailutskick. Get a newsletter skickar inte vidare dina uppgifter till tredjepart, är ett svenskt företag och har servrar inom EU. Här kan du läsa mer om deras integritetspolicy.

Känsliga personuppgifter.

I samband med registrering till fotoresor, workshops eller kurser kan vid behov känsliga personuppgifter i form av allergier och hälsa behandlas. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Personuppgifterna behandlas så länge som det behövs för ändamålet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Fröstad Naturfoto behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna är sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Dina personuppgifter lagras i krypterade filer på en lokal dator.

Vem förutom Fröstad Naturfoto själv kommer att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan lämnas ut på grund av de rättsliga förpliktelser som Fröstad Naturfoto har. Via det webhotell och e-posttjänst, One.com, som Fröstad Naturfoto använder kan de och deras underleverantörer eventuellt komma att behandla dina personuppgifter. När Fröstad Naturfoto överför personuppgifter till annan part vidtar Fröstad Naturfoto alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land.

Fröstad Naturfoto kan komma att föra över personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES. Detta sker exempelvis om du deltar på en fotoresa till ett land utanför EU/EES. Fröstad Naturfoto kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har ett antal rättigheter på gentemot Fröstad Naturfoto i enlighet med Dataskyddsförordningen.

  • Du kan, gratis få ta del av de personuppgifter om dig som behandlas av Fröstad Naturfoto och vid eventuella fel få dessa rättade.
  • Du kan begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller helt invända mot denna behandling.
  • Du kan även inge klagomål till Datainspektionen för behandlingen av personuppgifter som Fröstad Naturfoto gör.

Kontaktinformation.

Epost: info@frostadnaturfoto.se

Telefon: 0736540687

Postadress: Fröstad Naturfoto, Östra Tollstad Fröstad 2, 590 17 Mantorp