Fotografera Östergötlands trollsländor.

Du använder en mobiltelefon eller platta för att navigera på denna kurs. Kanske du vill ladda ner en PDF med kursens innehåll istället?

0
DATUM : 10 – 11 juli 2021
 • KOSTNAD: 2 900 SEK

 • 7 PLATSER.

Anmälningsavgift: 580 kronor (20%)

Inkluderat i priset.

 • Matig macka i fält & dryck samt fika enligt program.
 • Teori, praktik och handledning av Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset: Transport till naturområden & från Fröstad gård. Boende. Middag & frukost. Försäkringar. Utgifter av personlig karaktär.

OBSERVERA! DEN HÄR FOTOWORKSHOPEN HAR REDAN ÄGT RUM.

HÄR FINNER DU HELA DET AKTUELLA UTBUDET PÅ FOTORESOR, WORKSHOPS & KURSER.

 • En stor koncentration av trollsländor på de lokaler vi besöker.

 • Fotografera många olika arter av trollsländor.

 • Artbestämmande av trollsländor i fält.

 • Mina bästa råd & tips för att skapa bra bilder på trollsländorna.

 • Arbeta både dokumentärt & kreativt med dina bilder på trollsländor.

 • Vi besöker två av Östergötlands bästa lokaler för trollsländor.

Trollsländor är en av våra vanligaste insekter, däremot är kunskapen om dessa bevingade pärlor ofta bristfällig. Detta framkommer vanligtvis vid artbestämning och förståelse för hur de lever. I den här workshopen kommer vi att fotografera Östergötlands trollsländor på några av länets bästa lokaler för trollsländor. Vi fokuserar också på att bli bättre på artbestämning både ute i fält och i teorirummet. Trollsländorna är en av våra mest iögonfallande insekter med dess storlek och ofta praktfulla färger och de är värda all vår uppmärksamhet.

Fokus på bilden av trollsländan.

Fokus på denna workshop ligger givetvis på att fotografera trollsländor men jag vill understryka att det inte bara handlar om en ren dokumentation. Du kommer även att få möjligheter och lära dig hur vi kan skapa spännande, annorlunda och kreativa bilder av trollsländor. Bland annat med hjälp av artificiellt ljus.

Trollsländorna är som mest aktiva under dagen och framförallt när solen tittar fram. På tidiga morgnar och sena kvällar är det desto tystare i trollsländemarkerna här i Östergötland. Vi kommer att fotografera mitt på dagarna men också under de mer stillsamma perioderna på morgnar och kvällar. Det är ofta då vi får det vackraste ljuset och kan arbeta mer ”fine-art”-inriktat med våra motiv. På de tidiga sommarmorgnarna brukar dagg kunna skapas på vassen, sjöväxter och gräs, så även på trollsländornas vingar.

När daggen ligger kvar på vingarna och solen inte har värmt upp trollsländan kan den inte flyga utan måste vänta på att solen värmer upp. Således är de väldigt enkla att fotografera tidigt på morgonen, så länge man hittar dem. Ofta kan de sitta långt in i vassen. I de sena sommarkvällarna kan trollsländorna vara aktiva länge, även när ljuset blir svagare, vilket ger oss möjligheter till att fotografera trollsländor i vackert kvällsljus.

Vi besöker flera artrika lokaler.

Östergötland har många fina och lättillgängliga artlokaler för olika arter av trollsländor. På den här workshopen kommer vi att fotografera vid två av dem.

Tåkern.

En av de absolut bästa lokalerna för trollsländor är runt Tåkern och specifikt de norra delarna av sjön mot Vadstena. Runt Tåkern har det påträffats cirka 34 olika arter av trollsländor bland annat, vassmosaikslända som har ett starkt fäste här och givetvis en mångfald av andra arter. Även den södra delen av sjön är en mycket artrik lokal som vi kommer att fotografera trollsländor i.

Ljungsbro.

Utanför Ljungsbro i Östergötland finns flera artrika trollsländelokaler med cirka 25 registrerade arter (kan vara fler i och med registreringar i Artportalen). Här finns det enkla vägar att gå och lätt att komma trollsländorna nära precis som på de andra lokalerna. Här finns bland annat möjlighet att se och fotografera den sällsynta månflicksländan.

Östergötland är ett starkt fäste för trollsländorna.

Vår trollsländefotografering kommer att ta oss till olika typer av lokaler med olika biotoper. I Tåkernområdet är det vassbeväxt och sjö. I Ljungsbro små gölar med mycket rik vegetation och i Fröstad en å  med mycket vegetation. Beroende på väder och vind så finns det även fler alternativ i närområdet som kan bli aktuella för ett besök.

Östergötland är en av våra rikaste län för trollsländor i landet. Någonstans mellan 81% av Sveriges alla trollsländor har registrerats i Östergötland. Endast Skåne och Småland har fler registrerade arter. Några av de mest observerade arterna i Östergötland är brun mosaikslända, fyrfläckad trollslända, spjutflicklända, ljus lyrflickslända oh pudrad smaragdflickslända. Om dessa arter är de vanligaste finns det trollsländor som är mycket ovanliga som exempelvis fjällmosaikslända och dvärgflickslända.

Fjällmosaiksländan är en av de vanligaste trollsländorna i norr och finns där i mycket rika koncentrationer. Faktum är att om du ser en trollslända i Norrland är det mycket stor chans att det är just fjällmosaiksländan. I söder finns bara ett fåtal registreringar, däribland från Fjällmossen vid Kolmården i Östergötland.

Uråldriga insekter.

Hittade fossiler har visat att trollsländorna fanns på vår jord redan för cirka 300 miljoner år sedan, vilket gör dem till en av de äldsta insekterna som finns kvar på vår jord idag. Många arter av trollsländor hotas av utrotning i stora delar av världen och ett av de största områdena för detta hot är Europa. Rödlistade eller hotade arter som finns i Östergötland är grön Mosaikslända, Dvärgflickslända, Citronfläckad kärrtrollslända, Bred kärrtrollslända, Pudrad kärrtrollslända och Tundratrollslända. Exempelvis är den gröna mosaiktrollsländan helt beroende av en växt som heter vatten-aloe som bara finns på ett fåtal lokaler i Östergötland.

De olika arterna av trollsländor som finns idag kan delas in i två olika grupper. Trollsländor och jungfrusländor/flicksländor. Som regel och tillika som jag gör i denna presentation kallar jag båda grupperna under samlingsnamnet trollsländor, men de är som sagt uppdelade i två grupper. Anisoptera med cirka 2 800 arter världen över är de faktiska trollsländorna medan Zygoptera är jungruflicksländor & flicksländor.

Artbestämning.

Vår artbestämning på den här workshopen kommer att pågå kontinuerligt ute i fält när vi fotograferar. Jag tycker att det är viktigt att veta vad man fotograferar, inte bara en trollslända utan vilken art det är. Jag lovar dig, det är en spännande värld och på den här workshopen kommer du få så mycket information om trollsländorna som jag bemästrar att berätta. Artbestämning av just trollsländor kan vara mycket svårt då de olika arterna kan vara extremt lika och bara skilja sig åt på kroppstäckningen. Lägg därtill att honorna och hanarna av den specifika arten ser olika ut.

Eftersom trollsländorna flyger olika tider på våren, sommaren och hösten är det en omöjlighet att kunna tajma in alla trollsländor som har registrerats i Östergötland under en enda workshop. Jag har därför valt början av juli för att det enligt min mening är en av de bästa tiderna för att se och fotografera så många arter som möjligt. Jag har även anpassat nedanstående lista utifrån vad vi faktiskt kan komma att se vid denna tidpunkt och utifrån de lokaler vi besöker.

Alla arter som vi har chans att se och fotografera är listade här:

Jungfrusländor.

 • Blåbandad jungfruslända, Blå jungfruslända

Smaragdflicksländor.

 • Pudrad smaragdflickslända, Kraftig smaragdflickslända*, Vinterflickslända*

Flodflicksländor.

 • Flodflickslända.

Dammflicksländor.

 • Röd flickslända*, Månflickslända*, Myrflickslända, Ljus lyrflickslända, Mörk lyrflickslända, Sjöflickslända, Större kustflickslända, Större rödögonflickslända

Mosaiksländor.

 • Starrmosaikslända, Vassmosaikslända, Brun mosaikslända, Blågrön mosaikslända

Kungstrollsländor.

 • Guldtrollslända*, Metalltrollslända, Gulfläckad glanstrollslända,

Segeltrollsländor.

 • Citronfläckad kärrtrollslända*, Bred kärrtrollslända*, Nordisk kärrtrollslända*, Spetsfläckad trollslända, Fyrfläckad trollslända, Bred trollslända* Större sjötrollslända*, Gulfläckad ängstrollslända, Svart ängstrollslända, Tegelröd ängstrollslända, Blodröd ängstrollslända

*De arter som är markerade med en stjärna är osannolikt att vi kommer att träffa på under vår workshop. Detta eftersom flygtiderna inte helt över stämmer med workshopens datum eller att arter är så pass sällsynt. Men, med tur kan det hända att vi kommer att se och till och med kunna fotografera någon av dessa arter också.

Mer information om denna kurs.

10 juli 2021


Den 10 juli 2021 räffas vi på Fröstad gård klockan 13:00. Vi börjar med en genomgång av vad workshopen kommer att innehålla och kikar givetvis även närmare på den trollsländefotografering som vi har framför oss. I denna introduktion pratar vi också om kamerautrustning och inställningar för att fotografera trollsländorna på bästa sätt. Något som vi givetvis kontinuerligt också diskuterar i fält. Vi stiftar också bekantskap med några av de trollsländor vi har möjlighet att fotografera.

Vi åker senare ut till vår första trollsländelokal och fotograferar trollsländor fram tills det sista ljuset. Det är bra om du planerar för en tidig middag denna dag och tar med dig något ätbart ut i fält.

11 juli 2021

Ringklockan ljuder tidigt på morgonen. Vi beger oss idag ut mot Tåkern med omnejd för att leta morgontrötta trollsländor (förhoppningsvis med dagg på vingarna). Vi fortsätter efter detta att fotografera i den tidiga morgontimmen. Vi fortsätter att fotografera och artbestämma trollsländor fram till sen förmiddag, då workshopen sedan avslutas.


Här kan du ladda ner kursprogrammet (PDF).

Adress: Östra Tollstad Fröstad 2, 59597 MANTORP.

Länk till karta (Eniro.se): https://kartor.eniro.se/s/%C3%B6stra%20tollstad%20fr%C3%B6stad%202

Från E4:an följ skyltar mot Himmelsby SPA/konferens.

Observera! Sväng inte av mot Östra Tollstad.

Parkering sker på ladugårdsplanen som har en liten ”rondell” att vända i. Kurslokalen ligger rakt över gatan från parkeringsplatsen.

Kurslokalen Flygeln ligger på Fröstad gård där många av mina workshops i närområdet utgår ifrån. Här hålls även alla mina teoretiska kurser, föredrag och evenemang. Kurslokalen tar cirka tio personer.

Flygeln är från 1800-talet och är en tidigare bostad för tjänstefolket som arbetade på gården och i jordbruket runt 1800-talets mitt och en bit fram på 1900-talet. I den här flygeln sitter historien verkligen i väggarna. Gamla slitna trösklar från flygelns ungdom är nötta av skor och de gamla dörrarna är original, så även golvet i kursrummet. I flygeln finns också två kakelkaminer, en av dessa står i kursrummet.

Mycket av det gamla finns kvar i flygeln som är K-märkt, men rummen som helhet är nyrenoverade och fräscha. I kursrummet finns ny och kvalitativ projektor och projektorduk. I samband med mina teoretiska kurser och introduktioner till workshops serveras här alltid gott kaffe eller te.

Fröstad gård har en spännande historia som sannolikt sträcker sig ända ner till vendeltid (tiden mellan järnålder och vikingatid). Precis i anslutning till gården och flygeln har man hittat en spännbuckla. Spännbuckor eller Parspännen är en detalj i ett nordiskt vendel-, viking- och korstågstida kvinnligt dräktskick där ett par spännen fäster ihop överplagget i närheten av axlarna eller har en rent dekorativ funktion. Spännbucklan är av brons och har vacker ornamentik.

Fröstad gård och kurslokalen Flygeln ligger mitt på Östgötaslätten omgiven av näringsfylld jordbruksmark. Individ kurslokalen rinner en liten bäck och rådjur samt älg springer ofta mellan åkerlandskapen. Välkommen på kurs eller workshop till en klassisk svensk idyll. Välkommen till  kurslokal Flygeln.

Om du behöver någonstans att bo under kursen finns det flera lokala alternativ i närheten av kurslokalen.


Sjögestad Motell http://www.sjogestadmotell.se/

Lite enklare boende men bra. Cirka 5 minuter med bil till Fröstad gård.


Himmelsby SPA & konferens  https://himmelsbygardshotell.se/

Ett spa och hotell som ligger ett stenkast från min gård. Väldigt fint men också ”ganska dyrt”. Gångavstånd till Fröstad gård.


Alla vandrarhem & hotell i Linköping.

Om du inte har något emot att behöva åka bil i cirka 30 minuter, så finns det ett stort urval av både vandrarhem och hotell i Linköping.

På denna workshop ingår det lunch & fika utifrån program.

 • Lördagen den 10 juli: Fika & matig macka med dryck i fält.
 • Söndagen den 11 juli: Matig macka med dryck i fält.

Om du vet med dig att du ofta blir hungrig eller törstig ute i fält eller mellan måltiderna ska du ta med dig något att äta eller dricka. Frukost och middag ordnas själva. Frukostpåse brukar kunna ordnas på hotell/motell och i Mantorp finns det flera alternativ till middagar på. Glöm heller inte att ta med dig din egen termos så du kan fylla upp den med te eller kaffe innan vi beger oss ut i fält.

För lördagen ska du planera inför en tidig middag, då vi kommer att vara tillbaka sent.

Solen upp: cirka 04:00 ☀️

Solen ned: cirka 22:00 🌘

Kläder & utrustning.

🔴 Det här är bara en inspirationslista för din packning. Vad du i slutändan packar ner i resväskan är upp till dig. 

Juli månad är högsommar här uppe i Norden och det kan vara väldigt varmt. Men vädret är nyckfullt och lågtryck kan dra in över landet och göra främst morgnar och kvällar kyligare. Du får alltid också vara beredd på en regnskur. Vi kommer att fotografera längs en liten å i tät vegetation, vid vassstråk längs en sjö och invid gölar i tät vegetation. Därför är stövlar ett måste.

Du ska packa med dig en mix av kläder efter rådande väder.

 • Shorts och t-shirts.
 • Långärmad tröja.
 • Varm tröja eller vindjacka.
 • Slitstarka långbyxor.
 • Vandringssockor och bra vattentäta vandringskor.
 • Stövlar är ett måste.
 • Keps eller hatt mot solen.
 • Regnkläder.
 • Eventuellt damasker.

Förslag på utrustning som är bra att ha med sig.

 • Solglasögon.
 • Ficklampa eller pannlampa.
 • Väckarklocka.
 • Anteckningsblock & penna.
 • Öronproppar.
 • Dina mediciner.
 • Handsprit.
 • Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.
 • Skoskavsplåster.
 • Mygg- & fästingmedel.
 • Solskyddsfaktor.
 • Termos.

Du kan aldrig få nog mycket av sladdar, adaptrar och powerbanks. Viktigt att ta med sig enligt min mening är så klart laddare för  kamerabatterier och mobiltelefon men också grendosa för att kunna använda fler uttag för laddning. Det är också mycket viktigt att packa ner någon form av backuplösning. Antingen väljer du att ha med dig extra minneskort eller en extern hårddisk, plus bärbar dator.

Förslag på elektronisk utrustning som är bra att ha med sig.

 • Laddare till alla dina elektroniska enheter.
 • En grendosa.
 • Powerbank.
 • USB-kablar.
 • Laptop.
 • Backuplösning för dina bilder.

Ladda hem packlistan som PDF.

🔴 Tänk på att dina mål för fotograferingen kan vara helt annorlunda så se detta mer som inspiration än något som du måste packa ned i kameraryggsäcken.

Det viktigaste att ha med dig på denna workshop i fotografering av Östergötlands trollsländor är ett objektiv med en bra närgräns. Ett makroobjektiv eller ett teleobjektiv med bra närgräns. Det utesluter dock inte att du även kan arbeta med exempelvis en vidvinkel med en bra närgräns som har blivit alltmer populära på marknaden. Med dessa kan du skapa mycket annorlunda bilder på trollsländor i morgonvila.

Med ett makroobjektiv kan du komma riktigt nära trollsländorna. Utmaningen då är att du kanske måste gå så nära ditt motiv att det istället flyger iväg. Ett teleobjektiv med bra närgräns gör det enklare att fortfarande ha lite distans till ditt motiv samtidigt som du har möjlighet att komma nära.

 • Kamerahus.
 • Ett makroobjektiv (gärna 1:1, för de små detaljerna).
 • Ett teleobjektiv med bra närgräns.

Övrig fotografisk utrustning som är bra att ha med sig är givetvis en kameraväska. Antingen en som tål regn eller som har regnöverdrag. Det är också viktigt med extra minneskort och batterier. Glöm heller inte en extern hårddisk eller extra minneskort för backuplösning av dina bilder.

Glöm heller inte att packa ner en ficklampa som ger ett rejält ljus. Vi kommer bland annat att arbeta kreativt med externt ljus på trollsländebilderna.

 • En kameraväska för din kamera & objektiv.
 • En ficklampa med ett rejält ljus.
 • Alternativt ett stativ.
 • Extra minneskort.
 • Extra batterier.
 • Batteriladdare.
 • Backupplösning.

Ladda hem packlistan som PDF.

Maxantal deltagare på denna fotoresa är sju stycken personer (åtta med mig). Vi kommer att vandra mot gemensamma mål hela gruppen. Även vissa workshopsmoment kommer att vara gemensamma.

Däremot tycker jag att det är viktigt att du som deltagare om du vill kan få gå din egen väg och hitta de motiv du vill fotografera. En del fotografer fungerar bäst i grupp och andra fotografer vill helst fotografera och söka upp sina motiv själva.

Du kommer att ha möjlighet till båda scenarierna. Tänk dock på att det är ”frihet” under ansvar och i enighet med resevillkoren har du som resenär ansvar för att passa tider och ha personliga försäkringar.

Nej denna workshop är inte fysiskt ansträngande. Vi kommer i stort sett åka bil till våra destinationer och sedan är det enkel gång på spångar, i lättare vegetation eller väg.

0
DATUM : 10 – 11 juli 2021
 • KOSTNAD: 2 900 SEK

 • 7 PLATSER.

Anmälningsavgift: 580 kronor (20%)

Inkluderat i priset.

 • Matig macka i fält & dryck samt fika enligt program.
 • Teori, praktik och handledning av Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset: Transport till naturområden & från Fröstad gård. Boende. Middag & frukost. Försäkringar. Utgifter av personlig karaktär.


  Fråga

  Du kan använda formuläret här nere eller ringa till mig på telefonnummer 0736540687
  Du kan även skicka ett meddelande till mig på Facebook för snabbt svar!

  Ditt namn*

  Telefonnummer*

  Din e-postadress*

  Vilken workshop gäller det?

  Din fråga:

  När du bokar en fotoresa, workshop eller kurs med Fröstad Naturfoto tycker jag att det är viktigt att du ska känna dig trygg om något inträffar så att fotoresan, workshopen eller kursen inte kan genomföras. I exempelvis händelse av lagändringar, inreseförbud, avrådan från Utrikesdepartementet eller andra omständigheter som omöjliggör aktivitetens trygghet, kommer aktiviteten ställas in och då följer jag paketreselagen. Om en kurs eller workshop utan inkluderad transport och boende blir inställt på grund av händelser som ligger utanför min kontroll ersätts även hela ditt inbetalade belopp.

  I övrigt, gäller mina ordinarie resevillkor som du kan läsa om här: https://www.frostadnaturfoto.se/kurs-och-resevillkor/

  Jag har också ordnat resegaranti genom Kammarkollegiet. Att jag har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens (konkurs).

  Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

  OBSERVERA! DEN HÄR FOTOWORKSHOPEN HAR REDAN ÄGT RUM.

  HÄR FINNER DU HELA DET AKTUELLA UTBUDET PÅ FOTORESOR, WORKSHOPS & KURSER.