Arktiska Varanger i Nordnorge – Deltagarnas bilder

Barbro Nelly, Ödeshög. Varanger 2019.
Lars Molander, Uddevalla, Varanger 2019.
Eva Mårtensson, Högland, Varanger 2019.
Dag Sjöstrand. Stockholm, Varanger 2019.