Bokningsvilkor för fotogömslen

(gäller från 2 januari 2024)

Vid frågor, ring Niklas Virsen: 0736540687

1. Bokning av fotogömsle

1.1

NÄR BLIR BOKNINGEN BINDANDE?

Bokningen blir bindande så snart du får ett mail som accepterar de datum och fotomotiv du har valt.

1.2

AVBESTÄLL BOKNING

FRI AVBOKNING 2 VECKOR INNAN VALT STARTDATUM.

Om du vill avbeställa din bokning måste avbokningen skickas in skriftlig via e-mail till: bokning@frostadnaturfoto.se senast två veckor innan valt startdatum. Om din bokning avbokas senare än två veckor innan startdatum är du skyldig att betala 100% av det totala priset.

1.3

RÄTT TILL ÄNDRING AV BOKNING

Jag som uthyraren av gömslena förbehåller sig rätten att skjuta fram eller ställa in redan fastställda bokningsdatum av ej planerade händelser och andra omständigheter som påverkar möjligheten att erbjuda en säker och kvalitativ fotograferingsupplevelse.

Du kommer att informeras senast två veckor före det planerade bokningsdatumet om eventuella förändringar. Jag som uthyrare av gömslena kommer naturligtvis att göra mitt bästa för att föreslå alternativa datum och andra lösningar som passar både parter.

Vid inställda eller framflyttade datum erbjuds du som kund möjligheten till återbetalning eller omplanering av bokningen. Jag som uthyrare av gömslena åtar mig inte ansvar för eventuella kostnader som du som kund kan ha haft i samband med inställda eller förändrade bokningar.

2. BETALNING

2.1

NÄR SKA JAG BETALA?

Fakturan för bokningen kommer att skickas till dig som kund cirka två veckor före det angivna startdatumet för gömslet.

Vid bokningar som ligger inom en tidsram tidigare än två veckor från det önskade startdatumet kommer fakturan att skickas inom några arbetsdagar från det att bokningen gjorts.

2.2

HUR SKA JAG BETALA?

  • Du som kund har möjlighet att betala genom faktura som betalningsmetod.
  • Swish är ett annat alternativt betalningssätt tillgängligt för dig som kund.

Alla betalningar sker genom att en faktura skickas elektroniskt till den angivna e-postadressen vid bokningen.

3. ANSVAR

3.1

MITT ANSVAR (FRÖSTAD NATURFOTO)

  • Du ska få en bekräftelse på din bokning.
  • Handlingar och övriga uppgifter levereras i god tid.
  • Att tjänsten du köper av mig stämmer med beskrivningen. Jag ansvarar inte för löften som någon annan person utom mig (Niklas Virsén) har gjort angående upplevelsen i mina gömslen.
  • Du kommer att informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning av fotogömslet.

3.2

BEGRÄNSNINGAR AV MITT ANSVAR (FRÖSTAD NATURFOTO)

Vid fotografering av vilda djur och fåglar måste det klargöras att ingen garanti ges för vare sig observation eller fotografering av specifika djur eller fåglar. Vilda djur och fåglar agerar i enlighet med sina naturliga beteendemönster, vilket inte kan förutses eller kontrolleras. Jag som arrangör kommer aldrig att kunna eller vilja påverka eller förändra dessa naturliga rörelsemönster och beteenden. Jag som arrangör kommer strikt att undvika att störa de vilda djuren och fåglarna på något sätt för att förbättra fotomöjligheterna. Detta inkluderar att inte bryta deras naturliga rörelsemönster eller påverka deras beteende på ett sätt som kan vara störande eller skadligt för djuren.

Genom att boka dessa gömslen godkänner du som kund dessa villkor och förstår att vilda djur och fåglar är oberäkneliga i sitt uppträdande och inte kan garanteras för visning eller fotografering under gömslesittningen. Min  strävan som naturfotograf och arrangör är att skapa en etisk och respektfull miljö gentemot naturen och dess invånare.

3.3

DITT ANSVAR (KUND)

Du som kund ansvarar för att efterleva de fastställda reglerna och beteendekraven som förmedlas före gömslesittningen. Det inkluderar att undvika att störa djur och fåglar samt att absolut avstå från att mata dem med egen medhavd mat. Du som kund åtar dig också ansvaret att lämna gömslet i det skick som det var vid ankomsten.

Det rekommenderas starkt att du som gömslebesökare noggrant tar del av dokumentationen som tillhandahålls, vilken tydligt beskriver önskvärda handlingar och beteenden för att optimera fotomöjligheterna. Genom att agera i enlighet med dessa riktlinjer bidrar du som kund till en etisk och respektfull fotograferingsmiljö för djuren och fåglarna.


Företagsinformation

Fröstad Naturfoto
Adress: Östra Tollstad Fröstad 2, 590 17 Mantorp

Org.nr: 19820308-1990
Kontaktinformation: info@frostadnaturfoto.se