Fröstad Naturfoto klimatkompenserar.

Fröstad Naturfoto klimatkompenserar för varje fotoresa, det ingår i priset!

Fröstad Naturfoto klimatkompenserar för varje fotoresa, det ingår i priset!

Du reser grönare med Fröstad Naturfoto eftersom jag klimatkompenserar för flygutsläpp under vår fotoresa. Detta gäller alla nya fotoresor för 2019 och framåt.

De pengar vi klimatkompenserar vår fotoresa med går till återplantering av träd i Etiopen. Endast 3% av Etiopiens naturliga regnskog finns idag kvar. Ju mer träd som finns kvar på vår jord desto bättre för klimatet och den globala uppvärmningen. Träden tar nämligen upp växthusgaserna som är huvudproblemet till den globala uppvärmningen. Projektet som vår klimatkompensation går till är Gold-Standard certifierat.

Mer information.

Klimatpåverkan & klimatkompensering.

Idag står flygtrafiken för cirka 2-4% (beroende på källa) av koldioxidsutsläppen som bidrar till den globala uppvärmningen, globalt. I Sverige utgörs den av cirka 5% (men minskar inrikes). Vi svenskar är ett resande folk som direkt kan återspeglas till vår höga levnadsstandard. Genomsnittssvensken reser utomlands minst en gång per år och flyget är ofta transportmedlet till olika delar av världen. I de senaste debatterna har ofta flyget lyfts fram som en av de största miljöbovarna. Flygets utsläpp måste givetvis minskas drastiskt men så måste också skövling av regnskog, kolkraftverken, vägtransporten, färjetrafiken, köttindustrin, klädindustrin och produktionen som är en del av vår västerländska prylkonsumtion, för att nämna några klimatbovar utöver flygtrafiken.

Istället för att vägra att flyga tycker jag att vi ska betala tillbaka till klimatet precis som Fröstad Naturfoto gör för dig med sin klimatkompensering. Med ny forskning och teknologi kan flyget framöver släppa ut mindre utsläpp som påverkar den globala uppvärmningen. Nya motorer med fokus på förnybara bränslen, flyg som är mer klimatsmarta tror jag är framtiden. Tillika måste vi ha ett förtroende för våra politiker att de gör det enklare för oss att kunna leva mer klimatsmart och vi måste även lita på att flygbolagen (genom direktiv) fortsätter att sänka sina utsläpp, precis som vi gör för de flesta andra områden (se ovan) som det skrivs lite eller väldigt lite om.

Vi får inte glömma bort att flyget är ett extremt viktigt transportmedel för att minska världen. Möten med andra kulturer som berikar vår egen, resor som skapar nya möjligheter och såväl sociala som miljöspecifika nya kunskaper. Ta ekoturismen i Afrika som exempel. De utrotningshotade djuren som finns här skulle sedan länge vara utdöda om inte turismen spelat så stor del för lokalbefolkningen. Ekoturism är idag extremt viktigt för att skydda naturmiljöer, djur och i slutändan också klimatet. Flyget fördärvar inte enbart klimatet om vi ser till helheten istället för fragmenterade delar av verkligheten. Transportmedlet som flyget är öppnar också dörrar för klimatfrågan runt om i världen.

Därför tycker jag istället att det är väldigt viktigt och en skyldighet för mig och mitt företag att klimatkompensera våra fotoresor i den största mån som är möjligt.