Fröstad Naturfoto klimatkompenserar.

Fröstad Naturfoto klimatkompenserar för varje fotoresa, det ingår i priset!

Fröstad Naturfoto klimatkompenserar för varje fotoresa, det ingår i priset!

Du reser grönare med Fröstad Naturfoto eftersom jag klimatkompenserar för flygutsläpp under vår fotoresa. Detta gäller alla nya fotoresor för 2019 och framåt.

De pengar vi klimatkompenserar vår fotoresa med går till återplantering av träd i Etiopen. Endast 3% av Etiopiens naturliga regnskog finns idag kvar. Ju mer träd som finns kvar på vår jord desto bättre för klimatet och den globala uppvärmningen. Träden tar nämligen upp växthusgaserna som är huvudproblemet till den globala uppvärmningen. Projektet som vår klimatkompensation går till är Gold-Standard certifierat.

Global uppvärmning, hur illa är det?

Vår värld håller på att förändras i och med den globala uppvärmningen. Det kan vara svårt att förstå vad som egentligen sker med vårt klimat och hur allvarligt det nuvarande läget faktiskt är.

I FN:s klimatrapport som släpptes i oktober 2018 är ett av målen att begränsa uppvärmningen av vår planet till 1,5 grader. Rapporten betonar dock att det även vid 1,5 grader kan få allvarliga konsekvenser. Översvämningar, andra naturkatastrofer, torka, skogsbränder och ödeläggelse av havets korallrev är några av dessa. Detta kommer i sin tur att få stora konsekvenser för befolkningen som lever i de drabbade områdena, djurlivet och naturmiljön.

Rapporten visar att 2 grader är maxgränsen som vi på alla sätt måste försöka att ligga väl under. Det kanske inte låter som en jättestor skillnad men faktum är att bara en halv grad i uppvärmningen kan betyda att exempelvis havets korallrev helt försvinner mot att cirka 70% försvinner vid 1,5 grader.

Alla har vi ett stort ansvar i detta så har givetvis även Fröstad Naturfoto.

Mer information.

Klimatkompensering för flyg

Idag står flygtrafiken för cirka 2-4% (beroende på källa) av koldioxidsutsläppen som bidrar till den globala uppvärmningen, globalt. I Sverige utgörs den av cirka 5%. Vi svenskar är ett resande folk som direkt kan återspeglas till vår höga levnadsstandard. Genomsnittssvensken reser utomlands minst en gång per år och flyget är ofta transportmedlet till olika delar av världen.

I de senaste debatterna har ofta flyget lyfts fram som en av de största miljöbovarna. Flygets utsläpp måste givetvis minskas drastiskt men det finns de verksamheter som är värre. Stålindustrin här hemma i Sverige exempelvis, färjetrafiken, köttindustrin m.fl.

Istället för att vägra att flyga tycker jag att vi ska betala tillbaka till klimatet precis som Fröstad Naturfoto gör för dig med sin klimatkompensering. Med ny forskning och teknologi kan flyget framöver släppa ut mindre utsläpp som påverkar den globala uppvärmningen.  Finn Air är ett exempel på ett flygbolag som har bytt ut stora delar av sin flotta och numera släpper ut mindre skadliga ämnen som påverkar den globala uppvärmningen. Nya motorer med fokus på förnybara bränslen, flyg som är mer klimatsmarta tror jag är framtiden.

Vi får inte glömma bort att flyget är ett extremt viktigt transportmedel för att minska världen. Möten med andra kulturer som berikar vår egen, resor som skapar nya möjligheter och såväl sociala som miljöspecifika nya kunskaper.

Ta ekoturismen i Afrika som exempel. De utrotningshotade djuren som finns här skulle sedan länge vara utdöda om inte turismen spelat så stor del för lokalbefolkningen. Ekoturism är idag extremt viktigt för att skydda naturmiljöer, djur och i slutändan också klimat. Flyget fördärvar inte enbart klimatet om vi ser till helheten istället för fragmenterade delar av verkligheten. Transportmedlet som flyget är öppnar också dörrar för klimatfrågan runt om i världen.

Därför tycker jag istället att det är väldigt viktigt och en skyldighet för mig och mitt företag att klimatkompensera våra fotoresor i den största mån som är möjligt.

Såhär mycket ton CO2e-utsläpp innebär en resa med flyg, tur & retur till:

ARLANDA (STOCKHOLM) – NAIROBI  (KENYA): 3,88  ton CO2e-utsläpp

ARLANDA (STOCKHOLM)- HELSINGFORS: 0,26 ton CO2e-utsläpp

 ARLANDA (STOCKHOLM) – FORT LAUDERDALE (FLORIDA): 4,42 ton CO2e-utsläpp