I Östergötland finns ett rikt bestånd av dovhjort som du kan fotografera på denna workshop.